Általános kérdések D01-es jelentés MNB jelentések

1. Ellenőrizni, hogy a napi tranzakciókat (NPJDAILY.MDB és NPJARCH.MDB) nem írták-e felül egy régebbi állapottal (pl. visszatöltés).
2. Kilépés a programból.
3. A legutolsó hiteles állapot visszatöltése.
4. Újraindítani a félbehagyott programot a legutolsó hiteles állapottól.


Csak ellen-üzletekkel, ugyanazok az adatok szepelnek az üzletben, csak vétel helyett eladás és fordítva.


A Pozícióvezető menüpont/Finanszírozó tételeket be kell x-elni, felső panelben az értéknapot, stb. beállítani/Lejárati tétel képzés nyomógomb és a feljövő táblázatban a lejáratot át lehet írni. Ez igaz a többi üzlettípusra is.


1. Mint az előző 1. Ha nem, akkor valószínűleg másik munkaállomásról történt adatbevitel.
2. Adatok ellenőrzése, esetleg javítása. Figyelem! Hálózati környezetben mindig azon a gépen végezzük a napzárást, amelyiken a legutolsó jelentést készítettük!


Ellenőrizni, hogy konzisztensek-e az adataink. Ez az egyetlen pont, ahol inkonzisztencia állhat elő programhiba esetén. Ha nem áll fenn, vagy nem tudunk róla meggyőződni, akkor az előző 2.-4 pont végrehajtása.


1. Cserélje ki a floppy-t egy üres, formázottra. Ellenőrizze, hogy a GIROMAIL könyvtárra megfelelő jogosultságokkal, illetve elegendő szabad kapacitással rendelkezik-e (hálózati felhasználás esetén).
2. Végezze el újra a file készítést.


1. Ellenőrizni az adatbázis file-ok létezését, elérhetőségét (jogosultságok). (Az összes adatbázis elem az „Adatbázis karbantartás" c. program főképernyőjén látszik).
2. Az utolsó hiteles állapot szerinti helyzetet visszaállítani.


Tanácsok:
1. Az adatbázis egészéről célszerű egy napi mentést készíteni. Ajánlott időzítése: közvetlenül a napzárás procedúra előtt.
2. Minden programindítás előtt hálózati környezetben a hálózat elérhetőségéről meg kell bizonyosodni.
3. Ha az alkalmazás csak lokális gépre van telepítve, az installáló készletet installálás után tanácsos másik gépre (hálózatra) menteni. Az alkalmazást az 1. pont szerint kell menteni.
4. A mentésekről és felmerült hibaeseményekről célszerű naplót vezetni. Komolyabb hibaesemény esetén értesítsük a gyártót.